Hero2.png

Ми з'єднуємо людей зі спільнот, які ніколи не перетинаються у звичайному житті

 

We connect people from different communities who never meet in ordinary life

ПРОЕКТ “ПОСИЛКА З-ЗА КОРДОНУ”

Вистава “Відправник невідомий”

Група “United Solitude UnLtd”

 

Група створена як спільна ініціатива трьох організацій: Futur3 (Kельн/Німеччина), Театральна лабораторія “Totem” (Херсон/Україна) Молодіжна театральна студія (Бішкек/Киргизстан)

Проект “Посилка з-за кордону” спрямований на глибше порозуміння між людьми з західноєвропейських та пострадянських країн. Звичайні люди з колишніх радянських республік, особливо з азійських, досі мають замало контактів із звичайними європейцями, а ЗМІ досі залишаються головним посередником між громадянами Європейського Союзу та пострадянських країн. В результаті наше уявлення один про одного сповнене міфів, упередженості та спотвореної інформації. Стартовою ідеєю проекту було питання, як нам безпосередньо зв’язувати людей.

 

Головне художнє питання проекту – як творити мистецтво разом із глядачами, долаючи політичні та соціальні кордони. Ми впевнені, що нам потрібно спровокувати особливий вид діалогу між художниками та аудиторією з різних країн та середовищ, щоб вони могли створити власну думку про себе. Театральне мистецтво може створювати унікальні переживання поза рамками раціонального розуміння. Створена в рамках проекту вистава “Відправник невідомий” – це унікальна вистава, яка є місцем зустрічі різних людей з різних країн. Ключовою складовою процесу створення продукту є культурне розмаїття, яке представлене без посередництва ЗМІ.

 

А як щодо методології? Все дуже просто. Українські, німецькі та киргизькі артисти створюють спектаклі без акторів, але за участю пересічних громадян усіх країн. Яким чином? Проект містить три основні етапи, що реалізуються в кожній країні:

 

1. ПАКУВАННЯ. Партнери зустрічаються в одному з приймаючих міст для пакування посилок. Художники проводять поглиблені інтерв’ю з мешканцями цих міст. Ми намагаємось дослідити, які особисті історії, спогади, думки, пісні, жарти формують особистість кожного респондента. Після цього респонденти шукають звичайний предмет, який буде представляти кожну історію, і ми збираэмо предмети у одну велику посилку. Театральна вистава «Відправник невідомий» створена на основі цього матеріалу. Посилки відправляються з Херсона, Бішкека до Кельна та в зворотному напрямку. Усі партнери намагалися знайти та вибрати учасників різного соціального та культурного походження, різного віку та статі, щоб забезпечити широкий спектр індивідуальних життєвих реалій. Тим самим гарантується фундаментальний обмін знаннями в галузі управління культурою, міжкультурної комунікації та стратегій ефективності.

 

2. ВІДПРАВНИК НЕВІДОМИЙ: ВИСТАВА БЕЗ АКТОРІВ. “Відправник невідомий” розроблений як художній твір у співавторстві митців з трьох країн. Як це виглядає? Уявіть собі театри в Кельні, Бішкеку та Херсоні. Аудиторія заходить у простір і сидить. Підготовлена ​​посилка з інструкціями та коробками всередині знаходиться на сцені. Аудиторія повинна зорганізуватися, відкрити посилку та вивчити вміст. Глядачі діляться думками, обговорюють запропоновані предмети, читають листи, виконують запропоновані дії. Проте аудиторія хоч і дотримується порад, проте сама вирішує, що і як робити та про що говорити.

 

3. ОНЛАЙН ГАЛЕРЕЯ АРТИФАКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ВИ ТУТ!) Упаковка, відправка та отримання посилки документуються. Ми зробили стандартизовані фотографії кожного предмета, і прикріпили листи від їх власників.

PARCEL FROM ABROAD /

SENDER UNKNOWN

A participatory performance

By UNITED SOLITUDES UNLTD.

 

In co-operation with Futur3 (Köln/D), Totem Theater Lab (Kherson/UA) and Youth Theater Studio (Bishkek/KYR)

Do you know what people in southern Ukrainian Kherson think about western capitalism? Do you have a pen pal in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, who will tell you how people feed their families despite an economic crisis? Have you heard, that many people in Germany prefer to earn less money but have more free time? Are you curious whether these people, who live in different countries, have similar dreams of the future? Do these people, besides all differences, have similar ideas of happiness?

In the participatory performance PARCEL FROM ABROAD / SENDER UNKNOWN, the audience can expect a box filled with packages. The items and letters which the audience opens have been written by people from Cologne, Kherson and Bishkek. They tell personal stories of the search for happiness and dreams of the future. And they show what all of this has to do with the economy, work and money. But the packages not only reveal answers, but also many questions and requests for joint actions. In this way, PARCEL FROM ABROAD / SENDER UNKNOWN becomes a spontaneous questioning of the viewers. Where do they see themselves in the thoughts of the unknown? 
This theatrical encounter between nations wants to find out what is really moving people in their lives, and to find answers beyond media narrations.

 

The international performing artists behind this project formed the collective UNITED SOLITUDES UNLTD. to try and put an end to singular approaches which end at state boarders and instead find a joint vision of happiness, if there is any.

 

The project ‘Parcel from Abroad’ targets a deeper understanding between the people of European and Post-Soviet countries. Ordinary people from Post-Soviet societies, especially from Asian ones, still have very little contact with ordinary Europeans, and the media are still the main mediator between citizens of European Union and Post-Soviet countries. In result our perceptions of each about other are full of myths, biases and distorted information. The initial idea of project was the question how to connect people directly.  

 

The main project’s questioning is how to create art together with spectators overcoming political and social borders. We strongly believe, that we need to provoke a special kind of dialogue between artists and audience from all sides, to enable them to make up their own opinion, and to learn from each other. Art can create unique experiences beyond rational understanding. ‘Sender Unknown’ which was created in the frame of ‘Parcel from Abroad’ is such a unique theatre performance. The concept of the project, the process of working, and the artistic implementation was worked out by the international partners together. Cultural diversity is a key component of process of performance creating.

 

What about methodology? All is very simple. Ukrainian, German and Kyrgyzstan artists create the performances without actors, but with participation of ordinary citizens of all counties. Project contains three main repeated in each countries steps:

1. PACKING. Partners meet in one of the host city for packing parcels. Artists conducts in-depth interviews. We try to explore, which stories, songs, jokes etc. coins the identity of every participant. After that they are looking for a usual item, that will represent each aspect, and box them in one big parcel. The theatre performance ‘Sender Unknown’ was created on the basis of this material. The parcels are being sent from Kherson, Bishkek to Cologne and vice versa.

2. SENDER UNKNOWN: PERFORMANCE WITHOUT ACTORS. ‘Sender Unknown’ is designed as co-creational art work. The theatres in Cologne, Bishkek and Kherson. Audience enter the space and sit around. Prepared parcel with instructions and boxes inside is on stage. The audience have to organize themselves, open the parcel, and explore the content. Audience shares and discuss the items, fulfill actions. The audience follows advices and decided themselves, what and how to do and to exchange about.

3. ONLINE GALLERY OF ARTIFACTS OF CIVIL SOCIETY (YOU ARE HERE!) The packing, sending, and the receiving of the box will be documented. We take standardized pictures of each item which be exhibited at an online gallery.

 

We want to stimulate more participation of ordinary people in cultural, but also social activities. ‘Parcel from abroad!’ includes the public already in the beginning of the project. During the research phase artists collaborated with people in each countries. Their stories, daily-life-experiences, memories, dreams were documented, personal items, mass bulk, letters, pictures, audio and video files were collected.

 

The concept of the project, the process of working, and the artistic implementation was worked out by the partners together. All partners were trying to find and choose participants from different social and cultural background, different age and sex, in order to provide a wide range of individual life realities. Thereby fundamental exchange of knowledge in the fields of cultural management, intercultural communication, and performance strategies is guaranteed.

Організації-партнери, що увійшли до групи “United Solitude UnLtd.”:

 

Український партнер Театральна лабораторії “Toтем” ­– це мистецька група, яка працює на перетині виконавського мистецтва та суспільних наук у таких сферах, як документальний театр та соціальна практика. Лабораторія була створена двома неприбутковими організаціями – Херсонським відділом Соціологічної асоціації України та Центром культурного розвитку "Тотем".

https://cmitotem.wixsite.com/totemlab

 

Німецький партнер Futur3 – це група артистів, яка має багато досвіду в сфері взаємодії з  глядачами. Вони добре відомі в Кельні завдяки співпраці з іншими ініціативами та установами культури та соціальної діяльності (наприклад, Соммерблут – фестиваль багатополярної культури). Futur3 є одним із членів Freihandlezone. Freihandlezone – мережа чотирьох місцевих театральних компаній.

http://www.futur-drei.de/

Молодіжна театральна студія (Бішкек) Професійна драматична театральна студія під керівництвом Шаміля Дийканбаева була створена восени 2012 року. Головною метою студії є спроба встановлення живого діалогу з сучасним глядачем, відсутність якого спостерігається в залах державних театрів. І саме цей принцип є визначальним у виборі репертуару студії.

005.png
004.png
007.png

Partner organizations:

 

Ukrainian partner Totem Centre Theatre Lab (TCTL) https://cmitotem.wixsite.com/totemlab

 is an artistic group working at the combination of performing arts, journalist investigations and social sciences in such spheres as documentary theatre and social practice. TCTL was established by two non-profit organization – Kherson Department of Sociological Association of Ukraine and Centre of Cultural Development ‘Totem’.

 

German partner Futur3 http://www.futur-drei.de/

is group of artists who has a lot of experiences experimenting with audience inter-action. They are well connected in Cologne due to collaboration with other initiatives and institutions of culture and social activity (f.e. Sommerblut – festival of multipolar culture). Futur3 is one of the members of Freihandlezone. The Freihandlezone is a network of four local theatre companies.

 

Youth Theatre Studio (Bishkek) is Kyrgyzstan partner. The Studio provides rehearsal space, venue for performances and local advertising as well.

 

Artistic & Administrative Direction: Andre Erlen (Futur3, Germany), Mykola Homanyuk (Totem Lab, Ukraine), Shamil Dyikanbayev (YTS, Kyrgyzstan) | Production Management: Theresa Heussen (Futur3, Germany), Zhamilia Keldibaeva (YTS, Kyrgyzstan) | Sociological Consulting: Mykola Homanyuk (Kherson State University) | Videos, photos and comics: Maksym Afanasyev (Totem Lab, Ukraine).

002.png
006.png
003.png

With the support of:

 

the lnternational Coproduction Fund of the Goethe-lnstitut https://www.goethe.de/en/uun/auf/mus/ikf.html

 

Ministry of Culture and Science of North Rhine-Westphalia https://www.mkw.nrw/

 

Ukrainian Cultural Foundation https://ucf.in.ua/

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10
ХТО МИ
БИЗ КИМБИЗ / WHO WE ARE
hero2.jpg

André Erlen

Theatremaker

 

In 1974 André is born in Germany. After high-school he graduates at the highly recommended Kunstakademie Düsseldorf joining painting and art theory classes of Prof. Gerhard Merz. From 1995-2001he is member of the Actors´ Studio Pulheim. He joins the Studio’s German-Polish educational program including collaboration with the Theatrer School Cracow, Teatr Gardzienice, and acting teachers like Jerzy Stuhr, Krystof Miklaszewski, and the singer Olga Schwajgier. The actor Jan Peszek introduces André into the idea of "instrumental acting" and "music for actors" created by polish composer Boguslaw Schaeffer. In 2002 he starts to create music and theatre show with the Ukrainian singer and composer Mariana Sadovska. He is collaborating with the performance artist Judith Wilske creating interactive shows and artistic interventions. Since 2004 he is the artistic co-director of Futur3 experimental theatre, a founding member of the theatre network Freihandelszone – cologne. Futur3's mission is to create original performances at site-specific spaces involving the audience into action. The projects were shown in many country abroad. Since 2006 André is the artistic co-director and curator of the international festival for dance and theatre GLOBALIZE:COLOGNE. He participates in different artists platforms in Europa and Asia (Monsoon Seul and Leuven; COLINA Düsseldorf; EEPAP Sofia). André received several awards for his acting and directing skills. He leads workshops in theatres and University for actors, such as International workshop festival Tel Aviv Israel and Princeton University, USA. Since 2016 works as acting teacher at Theaterakademie Köln. He conducts international theater productions as artistic director, such as “Taburopa – a performance project on taboos in European societies”, in cooperation with cultural instituitons from Warsaw (Poland), Brussels (Belgium, and Lisbon (Portugal), supported by the EU-grant Creative Europe.

 

 

Performances created with Futur3 (excerpts):

“SHIT ISLAND – a post colonial South Sea dream”, at Orangerie Theater, invited to IETM plenary meeting 2018, nominated best Theater perfomance Cologne (2018)

“Der unbekannte Nachbar – a trilogy about death”, three site-specific performances about a dead man without descendants, part 1: the protocol of the last hours/private flat, part 2: the feast of death/funeral home, part 3: the cabinet of the afterworld/abandoned house; Best Theater Award Cologne (2016)

“To the golden life” - a site-specific project about drop outs and a new life, discussions, talks and performances at ParaDies in Cologne, in cooperation with Freihandelszone, 2014

“About genes and other coincidences” - an autobiographical night of story telling, in cooperation with COMEDIA Theater Cologne, Theaterfest St. Vith/Belgien, 2013

“Night in Afghanistan” - a theatrical camp 2010,with Marc Appart(B), Lars Jan (USA)

“Petersberg I- at the israeli-palestinian negotiation table” Pullman Hotel Cologne 2010, Research in Israel and Palestine, Award best Perfromance in Cologne 2010, Award best political theatre 2010

“La première fois” - Cooperation with Théâtre en Flammes (CH) at GLOBALIZE:COLOGNE 09

“The Mastplan of Cologne” at IHK Cologne 2008

“Kellerleichen” 2008, with Arco Renz (Brussel)

“In the basement of memory” in Co-operation with the archives of Cologne 2008,

“_father.mother.dog/” at fovoriten08 festival Dortmund and M1 Singapore Fringe 2007, ARENA Festival Erlangen, Heidelberger Theatertage

“Citybeats Albuquerque” in Co-operation with the Revolutions International Theater Festival Albuquerque 2007 (USA)

“The Fragrance, the Money and the City” in Co-operation with Schauspielhaus Köln (2006)

“citybeats vol II #1-3” 2005 and “citybeats #1-7” 2004, Theaterzwang festival Dortmund, (2006)

 

 

Other work as director:

“Taburopa” an european exchange project, produced by Kulturfestival Sommerblut, in cooperation with kobalt.works (B), Practitioners in the Arts (PL), Teatro Praga (P). 2013-2015 Conferences, workshops and performances in Cologne, Lisbon, Warsaw, Brussels

„Nach dem Ende/After the end“ by Dennis Kelly at artheater Cologne (2010)

„Ich bin der Mann von Lolo“ - a final celebration (2009), Theater im Bauturm

„Erotic Zones“ by Theater51grad.com, Cologne (2005)

„Was wird mit Gott wenn ich tot bin?!“ A performance about the case Schreber (Regie & Spiel), Premiere: FFT Düsseldorf, Co-operation with sophiensaele and post theater Berlin, Artheater Köln (2005)

„Quartett for 4 Actors“ von B. Schaeffer, Premiere: Forum Freies Theater Düsseldorf, (2003), Dampfzentrale Bern (CH), Dortmund Festival Theaterzwang

„You – The City“ by Fiona Tempelton, Co-Director, Production: Kampnagel Hamburg (2002)

 

 

Other work as actor:

„to be or not to be – Hamlet meets Nirvana“ pain productions, Director: Hiltrud Kissel, Studiobühne Cologne (2008)

„Schöne Aussichten – Gespräche aus dem Bauch“ Puppet Theatre, Director: Evelyn Arndt, Premiere: FFT Düsseldorf (2005) 

„Scenario for a non-existing, but possible instrumental actor“ by Boguslaw Schaeffer, Director: Jan Peszek (2002), Premiere: Schauspielhaus Düsseldorf; Teatr Groteska Cracow (PL), Tel Aviv, Jerusalem (IL), Moscow, Wolgograd (RUS), Lviv (UKR), Portland, Santa Barbara, Princeton, Albuquerque (USA), Bern (CH), Hannover, Cologne (D)

„Why do you shop?“ 1999-2002 (Performance und Co-Director), Production: Kampnagel/Hamburg, Berlin, Münster, Polverigi, Stockholm, Leipzig

 

Other Theater Work:

„Neue Unternehmer braucht das Land!“ neue Bühne Senftenberg und Wilske, Simoneit & freinds, Director: Judith Wilske, performance, paintings, video design (2016/17)

„Gertrud“ nach Einar Schleef, Kampnagel Hamburg, Wilske, Simoneit & friends, HAU – Hebbel am Ufer Berlin – stage design (2010)

 

Workshops given:

„Theaterakademie Köln“ – regulary since 2015

„Princeton University“ USA, 2008

„Freihandelszone“ Cologne 2006

„University of Santa Barbara“ California/USA 2005

„Lightbox Studio“, Portland/USA, 2004

„International Workshop Festival Tel Aviv/Israel“ 2003

Artists platforms:

COLINA– Collaborations in Arts, Tanzhaus NRW, European Artist Platform, Germany (2005)

MONSOON– Intercontinental Artist Platform, Ganesa Produktion, Seoul/South-Corea (2006)

MONSOON- Asian-European Artist Platform at STUK, Leuven/Belgium (2010)

EEPAP – East European Performing Arts Platform – conference „art in public space“ Sofia/Bulgaria (2013)

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Futur3

Associated partner Cologne, Germany Futur3 is an independent theatre collective from Cologne. Their projects and productions are dedicated to current social phenomena. The collective approach and debate leads to particular theatre productions. While breaching taboos belongs to their artistic strategy this naturally affects the production as well as the elaboration of the subject matter Futur3 stages all of these productions with humour, true to the saying of the dramaturge and director George Tabori: ‘The best joke is the one you can’t laugh about.’ All productions are ‘site-specific’ to offer the spectator an unusual approach to the subject matter and an intense theatre experience.

 

www.futur-drei.de

www.freihandelszone.org

hero1.jpg

Mykola Homanyuk

Date of birth: May 8, 1974

Citizenship: Ukraine

E-mail: gomanuk@gmail.com

Skype: homanyuk.mykola

 

 

Professional positions:

 • Totem Centre Theatre Lab, artistic director, since 2012

 • Kherson Regional Department of Sociological Association of Ukraine, chairperson, since 2012

 • SOUS. Culture of South Ukraine, internet magazine, co-curator, since 2010

 • Kherson State University, associate professor, since 2014

 • SHO. Magazine of Cultural Resistance (Kyiv), freelance journalist, since 2008

 • Festival of Contemporary Art “Terra Futura”, curator of the theatrical part, since 2008

 • Vsevolod Meyerhold Center (Kherson), co-artistic director, 2008-2012

 • Theatrical festival ‘Luty/Fevral’, co-curator, 2008-2011

 

Education:

 • V.N. Karazin Kharkiv State University, Ph.D. in Sociology, 2007

 • N.K. Krupskaya Kherson State Pedagogical Institute, M.A. in Pedagogics, 1996

 

Fellowships and Honors:

 • ADAMI Media Prize for Cultural Diversity in Eastern Europe, first prize in category web-pages, 2018

 • Diploma of Polish Embassy “For the theatre performance ‘Domino in Yiddish”, 2006

 • Diploma of Polish Embassy “For the Best Polish-Ukrainian project”, 2005

 • Diploma of Mayor of Kherson “For Development of Young Movement in the City of Kherson”, 2005

 • Lane Kirkland’s Fellowship, Polish-American Freedom Foundation, Polish-American Fulbright Commission, M. Coure-Sklodovska University (Lublin, Poland), 2004

 

Participation in Educational Programs:

 • Cultural Participation Dialog Network, Goethe Institute, Berlin, 2015

 • Winter School of Festival Managers, Goethe Institute and British Council, Kyiv, 2012

 

Participation in chosen festivals, project etc.:

 • Festival ‘Taking the Stage’, performance ‘Far Away’ by K. Churchill, curator, Kyiv, 2018

 • Festival of Theatres, performance ‘Macaroni with Sugar’ by Ye. Markovski, composer, Lviv, 2017

 • IETM Plenary Meetings, Bucharest, Brussel, 2017

 • Festival ‘Inside Zone’, theatre performance ‘Trip to NPP’, stage director, playwright and composer, Borsec, Romania, 2016

 • Festival Spielart, public lecture ‘Voice of Community: the Ukrainian experiences of conducting of public hearing in the theatrical format’, Munich, 2015

 • Korzo International Festival, art-residence, performance ‘Inner Mostar’, playwright, Mostar, Bosnia and Herzegovina, 2014

 • Festival ‘86’, art-residence, performance ‘Inner Slavutych’, playwright, Slavutych, Ukraine, 2014

 • International conference ‘Arts and Urban Space, IETM, Sofia, 2013

 • Workshop for young playwrights in the frame of Festival of contemporary playwriting festival ‘Drabyna’, trainer, Lviv, 2013

 • Tandem Program Cultural Managers Exchange Ukraine-EU-Moldova, documentary performance ‘Comrade Gorch Fock’, playwright, 2012

 • Festival ‘Drabyna’ (Lviv), documentary performance “Domino in Yiddish”, playwright, 2011

 • Festival ‘Rampa’ (Dnipropetrovsk), documentary performance “I remember how Lenin died…”, playwright, 2010

 

Activities in professional organizations and networks:

 • East-European Performing Art Platform, 2014

 • The Ukrainian National Theatrical Union, 2011

 

Research articles about documentary theatre:

 1. Гоманюк Н.А. Социологический потенциал вербатим-театра / Н.А.Гоманюк  // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства – Харків: ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2012. – С.69-82

 2. Гоманюк М. «Голос громади»: досвід представлення результатів соціологічних досліджень у театральному форматі / Актуальні проблеми розвитку української культури і науки. – Херсон: ХДАУ, 2013. – С. 72-73

 3. Гоманюк Н. Репрезентация субкультур, маргинальных сообществ и политической оппозиции в современном документальном театре / Ольвійський форум. – Миколаїв: ЧДУ ім.П.Могили, 2013. – С. 11-13

 4. Гоманюк Н.А. Украинский вербатим-театр: опыт взаимодействия театрального искусства и социальных наук / Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – 2012. – Том 25 (64). №4. – С. 141-147

 5. Гоманюк Н.А. Проект «Демократія дослівно»: від соціологічних досліджень до громадських слухань у театральному форматі / Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – 2013. – Том 26 (65). №5. – С. 141-147

 6. Гоманюк М.А. Урбаністичний напрям у сучасному українському документальному театрі / Н.А.Гоманюк  // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. – Херсон: ПП Ви­ше­мирський В.С., 2014. – Вип. 6. – С.19-22

 7. Гоманюк М. Деякі стратегічні напрями розвитку сфери культури та мистецтва / Творчий клас регіону: експертне бачення стратегії регіонального розвитку Херсонщини. – Херсон, Гілея. – 2014. – С. 22-26

 8. Гоманюк Н. О результатах публичного обсуждения проблемы буллинга, представленной в формате документального театра / Гоманюк Н. / Суспільні проблеми сучасної соціології та соціальної роботи. – Херсон: ПП Вишемирський, 2015. – С.23-26

 9. Гоманюк Н. Внешнее расширение социальной группы посредством документальных жанров / Н.Гоманюк / Маргиналии-2015: границы культуры и текста: Режим доступу: http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/conf/marginalii-2015/thesis.htm

 10. Homanyuk M. Voice of the community: Ukrainian experience of conducting public hearings in the theatrical format. – South Ukrainian Culture Web-Site. – 2015. – http://coyc.com.ua/post/582

 11. Гоманюк М., Калініна Л., Гарець І. та ін. Сучасне театральне мистецтво – майданчик для висвітлення соціальних проблем. – Миколаїв: Діалог, 2017. – 72 с.

 

Language skills: Ukrainian (native), Polish (fluent), Russian (fluent), English (intermediate)

 

http://soc.ks.ua/

https://cmitotem.wixsite.com/totemlab

http://coyc.com.ua/team

hero3.jpg

Maksym Afanasyev

Was born in 1971.

Stage director of the Totem Centre Theatre Lab (Kherson, Ukraine).

 

Education:

2018 – Summer Academy for Actors of Social Change, Hungary, Erasmus+.

2008 – Internship for photographers, project SWIЖЕ (Sweden).

2001 – International school of Humanities of Eastern and Central Europe (Warsaw, Poland).

1994 – Academy of architecture and design (Odesa, Ukraine). 

 

Also works in photo, computer graphics, video, painting. An author of over 30 short films and video-arts.    

    

List of staged performances:

 • «Alien. Post scriptum» - Totem Centre Theatre Lab, 2017, Kherson, Ukraine

 • http://coyc.com.ua/post/700

 • «Macaroni with sugar» - Totem Centre Theatre Lab, 2017, Kherson, Kiev, Lviv, Mykolaiv, Kharkiv, Ukraine.

 • http://coyc.com.ua/post/699

 • «Don’t take me off from my tree 2.0» Totem Centre Theatre Lab, 2016, Kherson, Ukraine.  http://cmitotem.wixsite.com/cmitotem/news-04-eng

 • «Elephant» - Totem Centre Theatre Lab, 2016, Kherson, Ukraine.

 • http://coyc.com.ua/post/609

 • «Stunning of consonants» -  Totem Centre Theatre Lab, 2016, Kherson, Ukraine.

 • http://coyc.com.ua/post/671

 • «Songs of Heroic village» - documentary play-concert & witness theatre with TV-show elements, 2015, Kherson, Ukraine.

 • http://coyc.com.ua/post/566

 • «Chips» -  Totem Centre Theatre Lab, 2015, Kherson, Odessa, Ukraine.

 • «Little thing» - Totem Centre Theatre Lab, 2015, Kherson, Ukraine.

 • http://cmitotem.wixsite.com/cmitotem/news03

 • «Internal Slavutich» - Totem Centre Theatre Lab, Slavutich Cinema Hall, 2014, Slavutich, Ukraine.

 • «Internal Mostar» - Totem Centre Theatre Lab, 2014, Mostar, Bosnia and Hercegovina.

 • http://coyc.com.ua/post/357

 • «Stockholm syndrome» - Totem Centre Theatre Lab, 2013, Kherson, Ukraine.

 • «Товариш Горх Фок» - Totem Centre Theatre Lab, 2012, Kherson, Kiev, Ukraine, Kishinev-Moldova, international project in partnership with organization of “Kitev” (Germany), under TANDEM program of European Culture Foundation.

 • http://coyc.com.ua/post/302

 • «Gamer» - Totem Centre Theatre Lab, 2012, Kherson, Ukraine..

 • «Cntrl CV» - Totem Centre, Kherson regional puppet theatre, 2009, Kherson, Ukraine..

 • «Space-brain» - Totem Centre, Kherson planetarium, 2008, Kherson, Ukraine..

 • «Three sisters!» - Totem Centre, Kherson regional puppet theatre, 2008, Kherson, Ukraine..

 • «Child free»  - Totem Centre, Клуб «ЕГО», 2006, Kherson, Ukraine.

 • http://coyc.com.ua/post/440

hero31.jpg

Dyykanbaev Shamil

Date of birth: Oct 8, 1983

Citizenship: Kyrgyzstan

E-mail: stda83@mail.ru

FB: https://www.facebook.com/shamil.dyjkanbaev

Education:

2006 – Kyrgyz State Institute of Arts, specialty ‘director of drama theater’.

2011 – Moscow Art Theater School (M.A. degree)

 

Professional positions:

2003-2008 – Artistic Director of the Theater Studio “PRIMA” (Kyrgyzstan)

2006-2009 – director of the Chuyski Regional Theater of Comedy and Drama

2011-2014 – stage director of the Kyrgyz National Academic Drama Theater

2014-2015 - the main stage director of the Kyrgyz National Academic Drama Theater

2012-until today – artistic director of the Youth Theater Studio

2014-until today – teacher in Kyrgyz State University of Culture and Art, department of directing and acting skills.

 

Latest theatre productions:

 

Participation in festivals and awards:

 • Winner of the 1st Republican Contest of Young Playwrights (2nd place), 2006 (Bishkek).

 • The play “Natasha's Dream” was participant of the Golden Mask festivals (Moscow, 2011) and XXVIII Festival de Otoño en primavera (Madrid, Spain)

 • Member of the A.P. Chekhov International Theater Festival, with the play “The Quiet Rustle of Outgoing Steps”, 2015

 • Participant of the International theater festival "Nigokhi Nav" (Tajikistan, Dushanbe) with the play "Earplugs", 2016

 • The performance “Ulamyshtan Ulanip” was the winner of the 3rd Youth Theater Forum (Yerevan, Armenia).

Це відео не варто переглядати! Вистава “Sender Unknown” існує у двох форматах: форматі прямого контакту і карантинному форматі онлайн-вистави з елементами site specific арту. Якщо ви збираєтесь взяти учать в онлайн-форматі вистави “Sender Unknown”, то не треба дивитись це відео. Інакше ви зіпсуєте свої враження від вистави.

stop.png

Following video is not for watching! The performance “Sender Unknown” exists in two formats. The first one is the direct contact format and the second one is a quarantine version (online performance with elements of site specific art). If you are going to take part in the online version, you do not need to watch this video. Otherwise you will spoil your impressions of the show.